Inštitút pre akreditáciu jazykovej výučby na univerzitách v strednej Európe
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,852 35 Bratislava