Dokumenty

Dokument na stiahnutie:

PRIHLÁŠKA DO ASOCIÁCIE

Náhľad prihlášky:

Záväzná prihláška
do Česko-slovenskej asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách
(CASAJC/CASALC)
Na základe dobrovoľného rozhodnutia sa prihlasujem do národnej asociácie Česko-slovenskej 
asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách.
Členstvo v asociácii je individuálne, práva a povinnosti členov vyplývajú zo štatútu asociácie.
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Adresa:
Ulica: číslo:
Mesto: PSČ:
Zamestnávateľ a adresa zamestnávateľa:
Názov:
Ulica: číslo:
Mesto: PSČ:
Telefón:
E-mail:
Home page:
Vyučovaný jazyk/y:
Oblasť záujmu:
Dňa:
Podpis: