CercleS

Confédération Européenne des Centres de Langues dans l’Enseignemet Supérieur

European Confederation of Language Centres in Higher Education

Europäische Konföderation der Hochschulsprachenzentren

Spája 250 jazykových centier, katedier, inštitútov a fakúlt alebo škôl, ktoré pôsobia v oblasti vyššieho vzdelávania, a to konkrétne vo výučbe jazykov.
Členovia CercleS predstavujú niekoľko tisíc akademických, administratívnych a technických pracovníkov a asi 250 tisíc študentov, ktorí sa učia všetky väčšie svetové jazyky. Hlavným cieľom a záväzkom pre CercleS je dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň v jazykovom vzdelávaní a vo výskume.

Úradným jazykom CercleS je angličtina, francúzština a nemčina.

Prezident
Johann Fischer
Universitaet Goettingen, Nemecko
johann.fischer@zentr.uni-goettingen.de

Viceprezidentka
Marta Genís
Universidad Antonio de Nebrija Dept. de Lenguas Aplicadas, Španielsko
mgenis@nebrija.es

Generálna tajomníčka
Gillian Mansfield
Universita degli Studi di Parma Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Taliansko
gillian.mansfield@unipr.it

Zástupkyňa generálnej tajomníčky
Helena Šajgalíková
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko
helena.sajgalikova@euba.sk

Pokladník
Anthony Stenton
Université Toulouse, Francúzsko
Anthony.Stenton@univ-tlse1.fr

Zástupkyňa pokladníka
Raija Elsinen
University of Joensuu, Fínsko
raija.elsinen@joensuu.fi

Orgány CercleS:

výkonný výbor:
6 členný – predseda, podpredseda, sekretár a jeho zástupca, hospodár-pokladník a jeho zástupca

koordinačný výbor:
výkonný výbor a predsedovia národných asociácií. Pri nadnárodnej asociácii sú zastúpení dvaja predstavitelia.

Koordinačný výbor volí členov výkonného výboru. Úrad prezidenta potvrdzuje členská schôdza.

adresa CercleS: www.cercles.org

Riadni členovia CercleS:

Taliansko – AICLU /36 centier/
Nemecko a Rakúsko – AKS /28 centier/
Portugalsko – APOCLES /7 centier/
Veľká Británia a Írska republika – AULC /56 centier/
Švajčiarsko – GI-EHLE /5 centier/
Poľsko – Lingual /5 centier/
Belgicko a Holandsko – NUT /17 centier/
Francúzsko – RANACLES /62/
Česká a Slovenská republika – CASALC

Ciele CercleS:

podporovať jazykové centrá na európskych inštitúciách vyššieho vzdelávania podporovať výskum v oblasti výučby jazykov na medzinárodnej úrovni podnecovať medzinárodnú a interdisciplinárnu spoluprácu medzi jazykovými centrami za za účelom umožniť im koordinovať ich úsilie pri dosahovaní cieľa.

Aktivity – činnosti:

organizovanie konferencií rozširovanie tlačeného Bulletinu CercleS všetkým svojím členom vedenie elektronického bulletinu vydávanie publikácií z konferencií

CercleS tiež podporuje

odborné vzdelávanie pracovníkov jazykových centier/katedier/ústavov výmeny medzi pracovníkmi týchto centier/katedier/ústavov výskum v oblasti vzdelávania a učenia sa jazyka zoznámenie sa s najnovším technickým vybavením jazykových centier/katedier/ústavov vydávanie vedeckých publikácií