Kontakt

SÍDLO
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
KONTAKTNÁ OSOBA
doc.PhDr. Helena Šajgalíková, PhD.
e-mail: helena.sajgalikova@euba.sk
TEL:
+421.(0)2.6729 5152
IČO:
36061468
DIČ:
2021570980