O nás

Združujeme učiteľov všetkých cudzích jazykov na špecifické a akademické účely, ktoré sa vyučujú v jazykových centrách, ústavoch a na katedrách vysokých škôl vrátane slovenčiny pre cudzincov a latinčiny. Je združením učiteľov jazykových centier, katedier a ústavov, ktoré spolupracujú s medzinárodnou organizáciou CercleS (Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách). Členstvo v CercleS je inštitucionálne. Znamená to, že riadnym členom sa môže stať len jedna organizácia za štát, ktorá reprezentuje jazykové centrá/katedry/ústavy v rámci vysokoškolského vzdelávania.