Home

KONFERENCIA CASAJC 2018: ,,KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA UNIVERZITÁCH V EURÓPE VII"

Conference CASAJC 2018: ,,Quality Assurance of Language Programmes at European Higher Education Institutions VII"

Viac informácií/More information

Našim cieľom je

podporovať výučbu, odbornej jazykovej komunikácie, harmonizáciu a unifikáciu jazykového hodnotenia a daľšie

Viac o našich cieľoch

Naše projekty

V súčasnosti CASAJC pracuje na niekoľkých projektoch.

Viac informácii

Publikačná činnosť

Jedným z našich zameraní je aj publikačná činnosť ktorej sa naplno venujeme. Naše publikácie si môžete prezrieť.

Prejsť na publikácie

CASAJC združuje učiteľov všetkých cudzích jazykov...

Združujeme učiteľov všetkých cudzích jazykov na špecifické a akademické účely, ktoré sa vyučujú v jazykových centrách, ústavoch a na katedrách vysokých škôl vrátane slovenčiny pre cudzincov a latinčiny. Je združením učiteľov jazykových centier, katedier a ústavov, ktoré spolupracujú s medzinárodnou organizáciou CercleS (Európska konfederácia jazykových centier na vysokých školách). Členstvo v CercleS je inštitucionálne. Znamená to, že riadnym členom sa môže stať len jedna organizácia za štát, ktorá reprezentuje jazykové centrá/katedry/ústavy v rámci vysokoškolského vzdelávania.